Samenwerking tussen BESIX Foundation en Koning Boudewijnstichting om kinderen te laten kennismaken met arbeidswereld

26 maart 2019

BESIX Foundation en de Koning Boudewijnstichting slaan de handen ineen om pedagogische projecten voor kwetsbare kinderen te stimuleren.

BESIX Foundation en de Koning Boudewijnstichting slaan de handen ineen om pedagogische projecten voor kwetsbare kinderen te stimuleren. Doel? De jongeren in contact brengen met mensen die gepassioneerd zijn door hun job. Om ze ervan te overtuigen dat ook zij dit kunnen bereiken. Dinsdag 26 maart lanceren we een projectoproep aan scholen voor een totaalbudget van 50.000 euro. De selectie gebeurt in juni 2019 en de uitvoering start begin volgend schooljaar. Op die manier wil BESIX het 10-jarig bestaan van haar stichting vieren.

Kort

  • BESIX Foundation lanceert “Zaaien voor de toekomst”, een projectoproep aan Belgische scholen in achtergestelde wijken. De projecten moeten kansarme kinderen in contact brengen met de arbeidswereld. De Koning Boudewijnstichting zal via een onafhankelijke jury een selectie maken van de inzendingen. De bedoeling is om 5 tot 10 projecten te steunen met een totaalbudget van 50.000 euro.
  • BESIX Foundation viert in 2019 haar 10-jarig bestaan. De selectie van haar liefdadigheidsacties gebeurt volgens de 3 thema’s onderwijs, milieu en bouw. Op die manier financierde de stichting al meer dan 240 ngo-projecten, zowel in België als in Azië, Afrika en het Midden-Oosten.
  • BESIX Foundation heeft ook eigen projecten opgericht, zoals Right2Learn en KiddyBuild. Laatstgenoemd project geeft kansarme kinderen de kans om een bezoek te brengen aan een bouwwerf van de Groep en hen zo te laten kennismaken met de verschillende bouwberoepen.

10 projecten starten in september

BESIX Foundation heeft ervoor gekozen buitenschoolse activiteiten van kinderen uit kwetsbare milieus financieel te steunen. Het gaat meer bepaald om projecten die jongeren in contact brengen met het bedrijfsleven. Vijf jaar geleden richtte de stichting het programma KiddyBuild op. Kinderen uit het 5e en 6e leerjaar krijgen rondleidingen op een bouwwerf en ontdekken zo de verschillende bouwberoepen. Deze kennismakingsdagen kennen een groot succes bij leerkrachten. Want dankzij die activiteiten verruimen de kinderen hun blik op de arbeidswereld en ontdekken ze wat hen echt interesseert, begeestert. Maar het allerbelangrijkste is dat ze hierdoor overtuigd geraken dat ondanks hun moeilijke situatie een mooi beroep ook voor hen haalbaar is. BESIX Foundation wil nu een stap verder gaan. Ter gelegenheid van haar 10-jarige bestaan trekt de stichting een budget van 50.000 euro uit voor leerkrachten en verenigingen die een dergelijk initiatief willen opzetten, maar niet de nodige middelen hebben.

BESIX Foundation heeft de Koning Boudewijnstichting gevraagd om vanaf 26 maart een oproep te lanceren voor het indienen van “projecten van algemeen belang die als doel hebben leerlingen van 8 tot 14 jaar bewust te maken van hun potentieel door hen in contact te brengen met gepassioneerde professionals”. De selectiecriteria verduidelijken dat de oproep gericht is aan Belgische scholen met een kansarm publiek. Een onafhankelijke jury zal maximum 10 projecten selecteren. Die worden eind juni 2019 bekendgemaakt zodat de scholen ze in september kunnen opstarten.

"Bij BESIX werken aannemers, ingenieurs, architecten, ontwikkelaars," zegt Frédéric de Schrevel, Voorzitter van de BESIX Foundation. "Deze beroepen hebben langetermijngevolgen en geven duurzaam vorm aan de leefomgeving van mensen. Het spreekt voor zich dat we ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid. Want eigenlijk gaat het om meer dan gebouwen optrekken. Daarom steken we veel tijd en energie in onderwijs. De waardevolste bouwsteen die we kunnen aanreiken is dat een handvol kwetsbare kinderen hun toekomst hoopvol tegemoetzien."

Echte onderwijsbehoefte

In België loopt 18,5% van de min-15-jarigen het risico in armoede terecht te komen. Deze kwetsbare kinderen ondervinden al op heel jonge leeftijd onoverkomelijke problemen die hun persoonlijke en professionele ontwikkeling in de weg staan. Bijvoorbeeld een gebrekkige talenkennis, afgebroken studies, zelfs een onvermogen om te werken. Deze obstakels zijn vaak nog groter als de kinderen een migratieachtergrond hebben. Bovenop hun economisch moeilijke situatie hebben ze dikwijls een gevoel van moedeloosheid en weinig zelfvertrouwen. Ze zien het niet meer zitten.

Volgens een studie van het Belgische statistiekbureau Statbel moet meer dan 30% van deze kinderen het stellen zonder recreatieve activiteiten buitenshuis. Die resultaten staven de opmerking van het European Anti Poverty Network (EAPN) dat “een kind door armoede vaak uitgesloten wordt van sociale, sport-, recreatieve en culturele activiteiten die de regel zijn bij andere kinderen.” Deze buitenschoolse activiteiten zijn echter noodzakelijk voor zijn ontwikkeling. Ze helpen het kind bewust te worden van zijn potentieel en een beter zicht te krijgen op de wereld waarin het opgroeit.

10 jaar onderwijsengagement

De in 2009 opgerichte BESIX Foundation financiert verenigingen zonder winstoogmerk in landen waar de groep actief is. Bijvoorbeeld in Kameroen waar in 2015 een kleine landbouwschool, ADD, startte. De leerlingen krijgen er een alternerende opleiding. BESIX Foundation financierde de bouw van klaslokalen en de slaapzaal van het internaat, het boren van een put en de aansluiting van de site op het elektriciteitsnet.

Een ander voorbeeld is het Belgische Tada dat BESIX Foundation sinds haar oprichting steunt. De vzw kreeg heel wat media-aandacht door het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron in november 2018. Maatschappelijk kwetsbare tieners uit Brusselse buurten volgen er elke zaterdagvoormiddag initiatielessen bij professionals als journalisten, advocaten, ingenieurs of chef-koks. Naast financiële steun nemen talrijke BESIX-collega’s deel aan activiteiten van de vzw.

In de loop van haar 10-jarige bestaan steunde de Foundation meer dan 240 verenigingen voor een totaalbudget van 4 miljoen euro.

Tegelijkertijd heeft ze eigen projecten opgericht, zoals KiddyBuild dat een groot succes kent. Sinds de start in 2014 hebben al 1.300 leerlingen een bezoek gebracht aan een bouwwerf van BESIX, waar ze kennismaken met de bouwberoepen en vooral met de mensen die ze uitoefenen. “In ‘t echt!” zoals de kinderen zouden zeggen.


Over de Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting is zowel in België als internationaal actief. Het doel is om door reflectie en actie bij te dragen aan positieve veranderingen in de samenleving. In 2017 wees de stichting 44 miljoen euro toe aan 2.286 organisaties die actief zijn op gebieden als armoedebestrijding, gezondheid, ontwikkeling, sociale betrokkenheid en erfgoed. Het werd opgericht in 1976, ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van het bewind van Koning Boudewijn.

Over BESIX

BESIX Group NV is niet alleen de grootste bouwgroep in België, maar ook een mondiale speler. Het in 1909 opgerichte BESIX heeft haar hoofdkantoor in Brussel en is actief in Europa, het Midden-Oosten, Oceanië, Afrika, Noord-Amerika en Azië. Tot haar bekendste realisaties behoren de Burj Khalifa in Dubai, alias de hoogste toren ter wereld, de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel en het Grand Egyptian Museum op het plateau van de piramiden van Gizeh.

Een van de specialisaties van BESIX is de uitvoering van milieuprojecten. Zo heeft het bedrijf onder andere meegewerkt aan de bouw van Carpe Diem in de Parijse wijk La Défense. Dit is de eerste wolkenkrabber ter wereld die de dubbele milieucertificatie LEED Platinum en HQE in de wacht sleepte. Op dit ogenblik maakt BESIX deel uit van een joint venture die ‘s werelds eerste energie neutrale tunnel in Nederland bouwt. In West-Europa realiseert de groep via haar dochterondernemingen vooral passieve gebouwen van de nieuwste generatie. In het Midden-Oosten ten slotte bouwt, beheert en onderhoudt BESIX belangrijke voorzieningen van openbaar nut in de domeinen afvalrecycling en waterzuivering. De bouwgroep zal verschillende gebouwen optrekken op de site van de Wereldexpo 2020 in Dubai, waaronder de paviljoenen van België en Frankrijk.

Voor meer informatie: www.besix.com