Duurzame betonmengsels voor 3D-printen van golfbrekers

22 januari 2019

Het nieuw onderzoeksproject, opgezet door de Universiteit Gent, bouwbedrijf BESIX, start-up ResourceFull en ingenieursbureau Witteveen+Bos, spitst zich toe op de ontwikkeling van betonmengsels die geschikt zijn voor het betonprinten van golfbrekers

In het dynamische domein van 3D-betonprinten wordt een nieuw onderzoeksproject opgezet door de Universiteit Gent, bouwbedrijf BESIX, start-up ResourceFull en ingenieursbureau Witteveen+Bos. Het onderzoek spitst zich toe op de ontwikkeling van betonmengsels die geschikt zijn voor het betonprinten van golfbrekers.
De gecombineerde expertise van de projectpartners zal resulteren in nieuwe, innovatieve en duurzamere oplossingen voor de waterbouw.

Aangezien de belangrijkste bouwkosten van een golfbreker verband houden met de logistieke middelen die nodig zijn om de golfbrekerelementen van de werf naar hun definitieve bestemming te verplaatsen, zou de mogelijkheid om de elementen ter plekke of zelfs onder water te printen, zeer kostenefficiënt zijn. Bovendien zou 3D-printen het mogelijk maken om een op maat gemaakt golfbrekerelement met meer complexe en zelfs aangepaste en geoptimaliseerde vormen te definiëren. Ook zou het gelaagde oppervlak, typerend voor de 3D-printtechniek, extra energiedissipatie mogelijk maken.

Het printen van dergelijke massieve eenheden is echter een uitdaging, omdat het hoge bindmiddelgehalte dat momenteel gebruikt wordt in de printbare mengsels thermische scheurtjes zou veroorzaken, naast de drogingsscheuren die optreden bij deze geautomatiseerde productietechniek. Om de duurzaamheid van de golfbreker in een maritieme omgeving te garanderen, willen de projectpartners een betonmengsel ontwikkelen dat aan alle eisen voldoet om de contour, of zowel de contour als het invulpatroon van de golfbreker te printen.

Bij het ontwerpen wordt ook rekening gehouden met de milieu-impact van het betonmengsel. Als alleen de contour wordt geprint, zal ook een vulmateriaal met een lage milieu-impact worden ontwikkeld. De weerstand tegen het mariene milieu wordt verder vergroot door verbetering van de aanhechting tussen de lagen. Na het aanpakken van deze uitdagingen zullen schaalmodellen van golfbrekers worden geprint om hun duurzaamheid, mechanische en hydraulische prestaties te onderzoeken.

Het onderzoeksproject wordt gefinancierd door het Strategisch Initiatief Materialen (SIM) Vlaanderen en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

--------------------------------

Over Witteveen+Bos

Witteveen+Bos levert advies- en ingenieursdiensten op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Met meer dan 1.150 medewerkers richt het bureau zich vooral op complexe projecten, die hoogwaardige kennis en een integrale aanpak vereisen. Centraal staat de multidisciplinaire aanpak, waarbij intensief wordt samengewerkt door specialisten uit verschillende disciplines. Typerend voor Witteveen+Bos zijn de kwaliteitskenmerken deskundig, betrouwbaar en betrokken. Witteveen+Bos heeft een unieke eigendomsstructuur, waarbij de aandelen volledig in handen zijn van de medewerkers. Opdrachtgevers zijn overheden, bedrijfsleven en samenwerkingsverbanden. Zij worden bediend vanuit het hoofdkantoor in Deventer, vijf andere Nederlandse kantoren en internationale kantoren in België, Dubai, Ghana, Indonesië, Kazachstan, Letland, Rusland, Singapore, Verenigd Koninkrijk en Vietnam.

Volg ons ook op www.twitter.com/witteveenbos
Meer nieuwsberichten op: www.witteveenbos.com/nl/nieuws

Over Universiteit Gent

Universiteit Gent is een van de meest toonaangevende instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek in de Lage Landen met 41.000 studenten en meer dan 9.000 personeelsleden. De onderzoeksactiviteiten van UGent worden ondersteund door de faciliteiten van het Laboratorium Magnel voor Betononderzoek, het grootste Belgische onderzoekscentrum op het gebied van betontechnologie en betonconstructies.

Over ResourceFull

ResourceFull heeft een grote expertise op het gebied van residuvalorisatie, voornamelijk in het verwerken/toepassen van deze residustromen in (hoogwaardige) bouwproducten. ResourceFull was in het verleden betrokken bij de productie van een serie bouwmateriaalprototypes (bakstenen, tegels, tafelblad), organiseerde een reeks industriële experimenten, introduceerde anorganische polymeren in de toeleveringsketen en produceerde een ultrasterke trap van vezelversterkt anorganisch polymeer.

Over BESIX

BESIX Group, een toonaangevende Belgische groep actief in de bouwsector, vastgoedontwikkeling en concessies, profileert zich als een multidienstengroep die diensten levert voor projecten van diverse schaalgrootte en complexiteit. De Groep werd opgericht in 1909 en kende de laatste jaren een indrukwekkende groei. NV BESIX SA, de grootste entiteit, biedt diensten aan in alle fases van bouwprojecten. Bovenop de activiteiten van BESIX en haar andere entiteiten, BESIX Infra, Belemco, Cobelba, Jacques Delens, Socogetra, Van den Berg, Vanhout, Wust, Franki Foundations, BESIX RED, Lux TP in de Benelux en Frankrijk, is de groep aanwezig in Oost-Europa, Noord- en Centraal Afrika, het Midden-Oosten via haar entiteit Six Construct, in Canada, in Sri Lanka en in Australië. In 2017 heeft de Groep een omzet gerealiseerd van EUR 2,3 miljard. De Groep stelt 15.000 medewerkers tewerk over 5 continenten.

Voor meer informatie: www.besix.com
Volg BESIX 3D op LinkedIn: www.linkedin.com/company/besix3d/
Volg BESIX op LinkedIn: www.linkedin.com/company/besix/