BESIX: gemengde prestaties voor 2019 en onzekerheden in verband met de gevolgen van het coronavirus

21 april 2020

Samenvatting

 • In 2019 realiseerde BESIX een recordomzet van 3,33 miljard euro, een stijging van 32% tegenover 2018. De bouwsector is goed voor 65% van de omzet. Ook het orderboek van 4,8 miljard euro is een record. Het geconsolideerde nettoresultaat ligt, met 42,2 miljoen euro, lager dan verwacht.
 • Contracting blijft de kernactiviteit van BESIX, met iconische projecten die werden opgeleverd in 2019, waaronder de Crown Princess Mary Bridge in Denemarken, het nieuwe hoofdkantoor van DPG Media in Antwerpen en het Forensic Medicine & Coroners Court Complex in Australië.
 • De Concessions & Assets- en vastgoedontwikkelingsactiviteiten van de groep blijven groeien. BESIX Real Estate Development (BESIX RED) evenaarde zijn recordomzet van 2018 met 154 miljoen euro. Ook de Concessions & Assets-activiteiten blijven terugkerende inkomsten boeken, vooral in het Midden-Oosten.
 • BESIX heeft van innovatie een prioriteit gemaakt met onder andere BESIX 3D en BESIX Clean Air, de ontwikkeling van de BESIX Start-Ups Accelerator en de bouw van een eerste ‘Smart Building’ in Dordrecht, Nederland.
 • 2019 was een belangrijk jaar voor sectordiversificatie. Zo werd het eerste A-STAY-hotel in Antwerpen (België) officieel geopend en de eerste 24/7-nieuwszender in Franstalig België, LN24, gelanceerd. Daarnaast heropende de Sablon flagshipstore van Flamant, volledig gerenoveerd in lijn met de vernieuwe visuele identiteit van het merk.
 • De uitbraak van de coronapandemie vraagt om een uiterst behoedzame aanpak voor de lopende activiteiten. Heel wat projecten van de groep, vooral in West-Europa en Afrika, liepen vertraging op of werden stilgelegd in maart 2020. Er werden maatregelen genomen om de socioeconomische gevolgen ervan optimaal op te vangen. In combinatie met een economische vertraging in het Midden-Oosten ten gevolge van de val in olieprijzen staat onze groep door deze pandemie voor uitdagende tijden.

Verklaringen van de Chief Executive Officer en de Voorzitter van de Raad van Bestuur

Rik Vandenberghe, CEO van BESIX Group: “In 2019 zetten we wisselende prestaties neer met het best gevulde orderboek ooit, een gezonde netto kaspositie, maar een lager dan verwacht nettoresultaat. Dit was deels te wijten aan een vertraging van de markt in het Midden-Oosten, en aan onze voorzichtige beslissing om voorzieningen te boeken. Die beslissing weerspiegelt onze gezonde risicobeheerpraktijken. Dit mag echter de sterke resultaten die we doorheen het jaar hebben neergezet niet overschaduwen, vooral niet in de segmenten Concessions & Assets Middle East, vastgoedontwikkeling en voor België in het merendeel van onze regionale en gespecialiseerde entiteiten.”
Johan Beerlandt, Voorzitter van de Raad van Bestuur van BESIX Group: “De Raad van Bestuur is voorzichtig in zijn vooruitzichten voor 2020. In de vele landen ter wereld waar we actief zijn, moest het merendeel van onze werven worden vertraagd om de quarantainebeperkingen te respecteren. Maar nu onze activiteiten tijdelijk verstoord zijn, wil de Raad van Bestuur zijn vertrouwen in de kracht van de groep delen. Wij zijn een slimme, gepassioneerde en veerkrachtige onderneming en putten kracht uit onze geëngageerde medewerkers, de diversiteit van onze bedrijfsactiviteiten en onze robuuste financiële structuur. Samen kunnen we en zullen we het onbekende trotseren.”

1. Omzet, netto-inkomsten en orderboek

 • BESIX sluit 2019 af met een recordomzet van 3,33 miljard euro, een stijging van 32% tegenover 2018. Deze stijging ligt in lijn met de verwachtingen, en heeft vooral te maken met de integratie van de resultaten van Watpac in het consolidatiebereik van de groep. Dit Australische bedrijf werd in december 2018 overgenomen door BESIX.
  De activiteiten van BESIX in West-Europa en Australië dragen respectievelijk 48,5% en 28% bij aan de omzet van de groep. Het Midden-Oosten draagt 16,9% bij.
  De bouwsector is goed voor 65% van de omzet en civiele bouwwerken voor 16%. Het aandeel van infrastructuurwerken, bekabeling, funderingen, maritieme werken en milieuprojecten schommelt rond de 5%.
 • De netto-inkomsten van de groep bedroegen op 31 december 2019 42,2 miljoen euro, een aanzienlijke daling ten opzichte van 2018. Dit was enerzijds het gevolg van de ongunstige economische situatie in het Midden-Oosten en anderzijds van de voorzieningen genomen werden uit voorzorg voor mogelijke verliezen en lopende rechtzaken op een beperkt aantal projecten.
 • In 2019 zet BESIX opnieuw een record neer op vlak van het orderboek, dat 4,8 miljard euro bedraagt, tegenover 4,7 miljard in 2018. West-Europa is goed voor 49,7% van de opdrachten, het Midden-Oosten voor 18,2% en Australië voor 16,8%. Met 15,2% geeft het orderboek een groei aan van de internationale activiteiten van BESIX, met name in Afrika, Canada en Oost-Europa.
  De bouwsector is goed voor 57,7% van de opdrachten, terwijl het aandeel van de civiele bouwwerken 27,5% bedraagt en dat van de maritieme werken 7%.
 • De geconsolideerde netto kaspositie van BESIX Group bedraagt 141 miljoen euro.
 • Er werd een solvabiliteitsratio opgetekend van 24,2%, wat boven het gemiddelde van de sector ligt.

2. Contracting blijft de kernactiviteit met iconische werven

Met een omzet van 3,2 miljard euro en een orderboek van 3,8 miljard euro blijft contracting de kernactiviteit van BESIX. In 2019 haalde BESIX Group belangrijke nieuwe contracten binnen, zowel in de regio’s van de wereld waar de groep en zijn entiteiten al lang actief zijn, namelijk West-Europa, het Midden-Oosten en Australië, als op de internationale markten, met name in Afrika, Canada en Oost-Europa.

Een van de iconische projecten die BESIX opleverde in 2019 was de Crown Princess Mary Bridge, die op 28 september werd ingehuldigd door Hare Koninklijke Hoogheid Kroonprinses Mary van Denemarken. Een ander voorbeeld is het nieuwe hoofdkantoor van DPG Media, dat symbool staat voor de vernieuwing van de wijk van het Centraal Station in Antwerpen (België). In Australië werd het Forensic Medicine & Coroners Court Complex, ontworpen en opgeleverd door Watpac, uitgeroepen tot ‘Best Healthcare Building’ op de ‘Excellence in Construction Awards’ van de Master Builders Association NSW.

In Tiel (Nederland) leverde de groep een van de eerste 100% energieneutrale afvalwaterzuiveringsinstallaties van de Benelux op. Dit houdt in dat de installatie in zijn eigen energie voorziet door de behandeling van afvalslib.

De regionale en gespecialiseerde entiteiten van BESIX, die voornamelijk actief zijn in de Benelux, verhogen hun bijdrage in de omzet van de groep tot 1,1 miljard euro en in het orderboek tot 960 miljoen euro. Deze omvatten Vanhout, Jacques Delens, Wust, Cobelba, Lux TP, Socogetra, Franki Foundations, BESIX Infra en Van den Berg.

3. BESIX RED houdt organische groei aan, de Concessions & Assets activiteiten van de groep blijven groeien

 • De resultaten van BESIX Real Estate Development (BESIX RED), de vastgoedentiteit van de groep, blijven sterk in 2019 met omzet van 154,3 miljoen euro, volledig in lijn met die van de vorige jaren. BESIX RED draagt 15,7 miljoen euro bij aan het nettoresultaat van de groep.
  BESIX RED is momenteel actief in 14 steden in de Benelux, Frankrijk en Portugal, en zet zijn organische groei door met grootschalige projecten die samen goed zijn voor meer dan 600.000m² aan oppervlakte in ontwikkeling.
  In 2019 leverde BESIX RED in joint venture het nieuwe internationale hoofdkantoor van de Ferrero Group op, een kantoorgebouw op maat van 29.500 m² in het Groothertogdom Luxemburg.
  2019 bracht ook de bevestiging van de pan-Europese ambitie van BESIX RED met de aankoop van een tweede site in Portugal bestemd voor residentiële ontwikkeling (DUUO, 34.000 m², 280 residentiële units, Lissabon).
  Het vooruitzicht voor BESIX RED blijft positief. Met het doel om zijn geografische en sectorale diversificatiestrategie te versterken, zint de ontwikkelaar erop de architecturale, technische en operationele excellentie van zijn multidisciplinair team ter beschikking te stellen aan institutionele en privé-investeerders.
 • Ook de Concessions & Assets-activiteiten boekten goede resultaten, vooral in het Midden-Oosten, met een nettoresultaat van 22,4 miljoen euro. Via verschillende types publiek-private samenwerkingen ontwikkelt BESIX diensten voor het ontwerp, de bouw, de financiering, exploitatie en het onderhoud van milieuprojecten en infrastructuur.
  De voorbije jaren is BESIX uitgegroeid tot een belangrijke speler in de waterzuiveringssector in het Midden-Oosten. Op dit moment werkt het er actief aan een portfiolio van afvalverwerkingsinstallaties. De installaties die momenteel in ontwikkeling zijn, omvatten de grootste thermische installatie voor energiewinning uit afval ter wereld, gebouwd door BESIX en Hotachi Zosen Inova voor de Stad Dubai.
  In 2019 bereikten verschillende PPS-projecten van de groep belangrijke mijlpalen. Dat is het geval voor de eerste installatie voor brandstof uit afval in de Verenigde Arabische Emiraten, in het Emiraat Umm Al Quwain. De financiering werd afgerond in april en de bouw van de installaties boekt goede vooruitgang.
  Daarnaast realiseert BESIX een aanzienlijke upgrade van een afvalwaterzuiveringsinstallatie in Al Saja’a, in het Emiraat Sharjah.
  Tot slot startten de werken in de omgeving van Rotterdam aan het project ‘De Groene Boog’, ofwel de A16, een 5de publiek-private samenwerkingsproject voor BESIX in Nederland.

4. Innovatie als prioriteit

BESIX heeft van innovatie een prioriteit gemaakt. De initiatieven van de groep zorgen ervoor dat BESIX anticipeert op de ontwikkelingen in de bouwsector, vooral op het vlak van nieuwe technologieën en het milieu.

BESIX ondersteunt innovaties die intern worden ontwikkeld: van het openen van een 3D-printfaciliteit van beton in Dubai tot de productie van met mos beklede wanden bedoeld om lokaal de concentraties fijnstof te verminderen en luchtkwailtiet te verbeteren, veel van deze interne initiatieven werden gecommercialiseerd in 2019.

Daarnaast verwelkomt BESIX start-ups die vooral actief zijn in ‘smart building’, robotica, bouw 4.0 en artificiële intelligentie. Het bedrijf biedt hen gedurende 12 maanden, volledig gratis, ondersteuning op maat en testmogelijkheden. Een aantal van hen kregen in de loop van het jaar de kans om hun producten en diensten uit te testen op de bouwwerven.

Tot slot bouwde BESIX in 2019 een eerste ‘Smart Building’ in Dordrecht, Nederland. Dit gebouw is het hoofdkantoor van BESIX Nederland en wordt beschouwd als Europese referentie in dit domein, met name op het vlak van energiemanagement en -efficiëntie. In samenwerking met de belangrijkste spelers op de markt neemt BESIX ook deel aan een pilootproject dat gericht is op de ontwikkeling van een Internet van Energie. Het staat gebouwen toe om te fungeren als vitale componenten van een hernieuwbaar energielandschap.

5. Human assets

 • BESIX Group sloot het jaar 2019 af met een totaal van 13.351 personeelsleden.
 • Op vlak van Health & Safety vierden veel werven in 2019 verschillende miljoenen aan LTI[1]-vrije manuren. Helaas werd dit ontsierd door 1 fataal ongeval in december. Het vond plaats in één van de werkplaatsen van BESIX. Er werden wereldwijd meer dan 695 ‘safety walkabouts’ uitgevoerd door directieleden uit de hele groep. BESIX Group en zijn onderaannemers haalden samen een Lost-Time Injury Rate van 0,50 per 200.000 manuren. Maar liefst 173 BE SAFE Ambassadeurs stapten vrijwillig in het nieuwe ‘BESIX Behavioural Based Safety Program’, dat het vormen van een bedrijfswijde veiligheidscultuur actief ondersteunt.
 • BESIX Foundation vierde zijn 10e verjaardag in 2019. In het afgelopen decennium financierde de Foundation 300 projecten en doneerde het 4 miljoen euro aan geselecteerde organisaties die actief zijn in onderwijs, bouw en milieu. Zo bereikten ze 160.000 begunstigden met de hulp van 5.000 vrijwilligers.
 • In 2019, voor het zevende jaar op rij, ontving Six Construct, de entiteit van BESIX actief in het Midden-Oosten, het CSR Label Framework, dat toegekend wordt door de Dubai Chamber. Zij erkennen zo de buitengewone inspanningen die het bedrijf levert inzake regionale CSR- en duurzaamheid.
 • Begin 2020 werd BESIX Group officieel gecertificeerd als Top Employer. Dit label erkent het werk van afgelopen jaren. Onder het mom “#WeCare” volgt BESIX Group een duidelijk en ambitieus pad om een uitstekende arbeidsomstandigheden te bieden, talenten te stimuleren en te ontwikkelen en continue te streven om de werkomgeving te optimaliseren.

6. Verdere diversificatie

2019 was een belangrijk jaar voor de diversificatie waarmee BESIX van start ging in 2017.

In november opende A-STAY een eerste hotel in Antwerpen (België). Enkele maanden eerder werd de eerste steen gelegd voor een hotel in Chisinau, Moldavië. Daarnaast werd de bouwvergunning toegekend voor het hotel in Diegem (Brussel) door de bevoegde autoriteiten. A-STAY is een innovatief verblijfsconcept dat appartementen aanbiedt voor korte of lange verblijven. Het is gebaseerd op het gebruik van nieuwe technologieën, zoals het Internet of Things, biometrische herkenning en algoritmen om zijn klanten toegevoegde waarde te bieden aan een voordelige prijs.

In september begon LN24, de eerste 24/7-nieuwszender in Franstalig België, zijn programma’s gratis uit te zenden, zowel op de televisie als via het internet. Het televisiekanaal, waarvan BESIX aandeelhouder is, werd in 2018 opgericht door gerenommeerde Belgische journalisten.

In oktober heropende het interieurdecoratiemerk Flamant, dat in 2017 door BESIX werd overgenomen, zijn gerenoveerde Sablon flagshipstore in Brussel, en onthulde het zijn nieuwe visuele identiteit.

7. Vooruitzichten 2020: Onzekere toekomst door het coronavirus

Hoewel de resultaten van BESIX Group, en in het bijzonder de diversiteit en kwaliteit van zijn orderboek, veelbelovend zijn voor de komende jaren, vragen de zware menselijke, sociale en economische gevolgen van de wereldwijde coronapandemie om een uiterst voorzichtige aanpak.

Het lijdt geen twijfel dat de huidige crisis een grote impact zal hebben op de resultaten van de groep in 2020. De activiteiten van BESIX Group, waarvan aanvankelijk werd verwacht dat ze zouden groeien, zullen onvermijdelijk afnemen. In welke mate zal afhangen van de duur van de inperkingsmaatregelen die van kracht zijn in de landen waar de groep actief is, de evolutie ervan en de eventuele beperkingen die erop volgen.

Op het moment van publicatie hebben de maatregelen die lokale overheden hebben genomen om de curve af te vlakken ervoor gezorgd dat de werken op een groot aantal werven wereldwijd werden onderbroken. Bijgevolg zijn de bouwactiviteiten van de groep momenteel aanzienlijk vertraagd of volledig stilgelegd. BESIX Group bereidt zich actief voor op de geleidelijke hervatting van de activiteiten, hoewel het niet duidelijk is hoe snel dit zal gebeuren.

Intussen leveren alle bedrijfssegmenten van de groep grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de activiteiten waar mogelijk worden voortgezet. Daarnaast rollen ze continuïteitsplannen uit om de impact van deze crisis te beperken. De uitgaven worden strak in de hand gehouden, terwijl de focus ligt op de kernprojecten.

BESIX Group tekende een sterke kaspositie op in 2019 en beschikt over voldoende liquide middelen om de coronacrisis het hoofd te bieden. De groep stelt de beslissing over de dividenduitkeringen uit tot na de coronacrisis. Het senior management stemde in met een loonsverlaging van 30% zolang de pandemie voortduurt.

De groep heeft zijn lokale entiteiten en de BESIX Foundation gemachtigd om hun krachten en middelen in te zetten voor de COVID-19 hulpverleningsintiatieven in hun gemeenschap. Van het doneren van essentiële middelen aan lokale ziekenhuizen en laptops aan hulpbehoevende kinderen om thuis les te kunnen volgen, tot het 3D-printen van noodzakelijke onderdelen van beschermende maskers, BESIX Group en BESIX Foundation zetten zich in om te beantwoorden aan de nieuwe behoeften van de samenleving.

Voor meer informatie: www.besix.com