“Betaalbare én duurzame energie? Het hoeft geen of/of-verhaal te zijn!”

8 maart 2021

ComTIS Energy lanceert abonnement op verwarming en koeling om klimaatdoelstellingen te halen

Gebouwen veroorzaken ongeveer 30% van de globale CO2-uitstoot. Die uitstoot doen dalen betekent ons energiegebruik optimaliseren. Een Energy Service Company (ESCO) zoals ComTIS Energy wil dit betaalbaar aanpakken door duurzame warmte en koeling te leveren via een abonnementsformule. “Comfort as a Service” wordt voor het eerst toegepast in de eerste gasloze wijk in Diest.

Hoge investeringskost doet afhaken

Vandaag de dag bestaan er tal van duurzame oplossingen om het energiegebruik in nieuwbouw- en renovatieprojecten efficiënter te maken. Denk aan geothermie, warmtepompen, etc. De hoge investeringskost blijkt echter voor velen een struikelblok, waardoor men toch vaak kiest voor de goedkopere – en vervuilende – oplossingen met fossiele brandstoffen. Er bestaan dan wel alternatieve oplossingen, maar die worden te weinig toegepast, vragen professionele knowhow en blijven een grote investering.

Comfort as a Service

Met ‘comfort as a service’ wil ComTIS Energy eigenaars verlossen van die grote uitgaven. Het bedrijf neemt de hoge kosten verbonden met de installatie op zich en zal deze beheren zodat de levering van duurzame warmte (of koeling) gegarandeerd is. Bewoners betalen via een maandelijkse bijdrage volgens hun verbruik. “We kijken daarbij naar het totale kostenplaatje en niet enkel naar de kosten voor installatie en inwerkingstelling. Bij de aankoop van een auto denk je immers ook aan onderhouds- en gebruikskosten, waarom zou dit niet kunnen voor duurzame verwarming?” zegt Geert Vermeyen, manager bij ComTIS Energy. De nieuwe installatie is zuiniger in energieverbruik en efficiënter in onderhoud. Die besparingen financieren de hogere installatiekost van de duurzame installatie.

100% eigenaar na afloop contract

Cruciaal daarbij is de goede inschatting van de voorspelde besparing op vlak van energieverbruik en onderhoud over een lange periode. Voor een nieuwbouw maakt ComTIS Energy een schatting, voor renovatieprojecten toetsen eigenaars dit aan hun huidige kosten. “Binnen een redelijke termijn (gewoonlijk 10 à 15 jaar) betaal je dan elke maand een bedrag. Daarin zijn de verwarming en koeling, de optimale afregeling en het onderhoud van de installatie inbegrepen. Bij afloop van het contract ben je eigenaar van de duurzame installatie met langere levensduur,” aldus Vermeyen.

Duurzaamheid financiert duurzaamheid

ComTIS Energy heeft als doel de energietransitie mee te realiseren, en ook wie een beperkt budget heeft duurzame oplossingen te bieden. “Met ‘Comfort as a Service’ geloven we in een langdurige relatie met de klant, waarbij duurzaamheid, duurzaamheid financiert,” zegt Vermeyen. Ze steunen daarbij op de verschillende competenties binnen Groep Vanhout en dragen zo bij tot de doelstelling van BESIX Group, waar ze deel van uitmaken: duurzame oplossingen creëren voor een betere wereld.

Ontwikkelaar Cores is de eerste die de betaalbare-duurzame formule toepast. In de eerste gasloze wijk in Diest, die het ontwikkeld samen met Vanhout Projects, zal warmte in het woonproject De Tuilerie aangeleverd worden via een BEO-veld en zonnepanelen. ComTIS Energy zal de aanvoer gedurende 15 jaar organiseren.

In Woonproject De Tuilerie organiseert ComTIS Energy 15 jaar lang de warmtelevering via een BEO-veld en zonnepanelen. Bron: CORES Development
Warmtelevering via een BEO-veld. Bron: CORES Development
V.l.n.r.: Ward Peeters (Projectontwikkelaar Vanhout Projects), Bert Lenaerts (Bestuurder-Directeur van de Groep Vanhout) en Geert Vermeyen (Manager ComTIS Energy)