BESIX: levert met trots een bijdrage aan de realisatie van het deelproject Rechteroever voor de Oosterweelverbinding

5 januari 2021

Lantis, als Opdrachtgever voor de Oosterweelverbinding, heeft de opdracht voor de realisatie van het deelproject Rechteroever gegund aan de Tijdelijke Maatschap Rechteroever Compleet, of afgekort TM ROCO, en dit voor een bedrag van 2.350,- Mio € (excl. BTW).

De TM ROCO is samengesteld uit de Belgische bouwbedrijven BAM Contractors, BESIX, CORDEEL, DEME, DENYS, FRANKI CONSTRUCT, JAN DE NUL, VAN LAERE en WILLEMEN INFRA.

Het deelproject Rechteroever vormt, via de Oosterweelknoop, de verbinding tussen de Scheldetunnel en de R1, zowel in noordelijke als in oostelijke richting.

De R1 wordt daarbij volledig verdiept en gedeeltelijk overkapt aangelegd, zodat het viaduct van Merksem verdwijnt en het stedenbouwkundig landschap een grondige gedaanteverwisseling ondergaat om over te gaan in een eigentijdse groene en maatschappijvriendelijke omgeving.

Om dit alles op een zo kort mogelijke termijn te realiseren is het nodig om tijdelijk een nieuwe R1 aan te leggen ten oosten van de bestaande R1.

Het deelproject Rechteroever heeft een in Vlaanderen nooit geziene omvang en complexiteit, en ROCO is dan ook bijzonder fier dit project binnen te halen in een context waarin civiele bouwgroepen dergelijke projecten nodig hebben voor hun relance en als opstap voor de verdere uitbouw van hun deskundigheid die ook de export zou moeten ten goede komen.

ROCO is ervan overtuigd op technisch vlak de nodige speciale technieken in huis te hebben die nodig zijn voor dit grootschalig project, dat een paradepaardje is voor de civiele sector.

Op contractueel vlak is door klant Lantis, in samenspraak met TM ROCO, gekozen voor een operationele contractvorm gebaseerd op openheid, samenwerking en vertrouwen tussen Lantis en TM ROCO.

Voor verdere informatie omtrent het project kan contact worden opgenomen met Lode Franken, Voorzitter van het Directiecomité van TM ROCO (+32 497 51 42 27).


Over BESIX

BESIX Group is een wereldspeler en een vooraanstaande Belgische bouwgroep in de bouwsector, vastgoedontwikkeling en concessies. De Groep, opgericht in 1909 en gevestigd in Brussel, is actief in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Canada en Australië. Tot de verwezenlijkingen van het bedrijf behoren de Burj Khalifa in Dubai, de hoogste toren ter wereld, de renovatie van de Leopold II tunnel en het Manhattan kantoorgebouw in Brussel en het Grand Egyptian Museum op het Gizeh-plateau. In 2019 heeft de Groep een omzet gerealiseerd van EUR 3.3 miljard, waarvan een derde in België. De Groep stelt 14.000 medewerkers tewerk over 5 continenten. Voor meer informatie: www.besix.com

Over BAM Contractors

Dag in, dag uit geven onze BAM-medewerkers vorm aan een betere leefomgeving. Daar staat ook onze baseline voor: Together we create space. Dit maken we waar dankzij de realisatie van spoorwerken, wegenwerken, tunnels en bruggen die de veiligheid en mobiliteit van de weggebruiker verhogen, en industriële projecten die bijdragen aan de economische welvaart. Met deze expertises profileren we ons ook als dé uitgelezen partner in de realisatie van omvangrijke en complexe projecten. Onze landelijke dekking stelt ons bovendien in staat om zowel onze publieke als private klanten een nabije dienstverlening te garanderen. Multidisciplinair, duurzaam en betrouwbaar, dat is BAM Contractors. BAM Contractors maakt deel uit van Koninklijke BAM Groep. Voor meer info: www.bamcontractors.be

Over Cordeel Group

De Cordeel Group is een onafhankelijke familiale bouwgroep, opgericht in 1934. Zij biedt de klanten de capaciteit van een grote speler en kan dit combineren met de persoonlijkheid en de authenticiteit van een familiebedrijf. De Cordeel group heeft vestigingen in België (Temse, Hoeselt en Luik), Nederland (Zwijndrecht, Vlissingen), Bulgarije, Frankrijk, Duitsland en Servië. Onder de Cordeel group ressorteert niet enkel de alom gekende aannemer Cordeel, maar - onder andere - ook Imtech België, de NLT Pivaco Group, Building Maintenance Services maken hiervan deel uit. Onze disciplines behelzen grote industriële werken, utiliteitsbouw en civiele kunstwerken. Met zo’n 1.850 medewerkers realiseren wij bouwprojecten in binnen- en buitenland. Dat resulteert in een omzet van meer dan 700 miljoen euro per jaar. Bouwgroep Cordeel is een verticaal geïntegreerde groep die veel disciplines in eigen huis heeft. Denk hierbij aan de productieafdelingen C-Concrete (prefab beton), C-Metal (metaalwerken) en C-Wood (houtconstructies). www.cordeel.eu.

Over DEME

DEME is wereldleider in baggerwerken, oplossingen voor de offshore energie-industrie, inframariene- en milieuwerken. Het bedrijf heeft meer dan 140 jaar kennis en ervaring. DEME is actief op alle zeeën en continenten en kan wereldwijd rekenen op 5.200 medewerkers. Met een veelzijdige en moderne vloot van meer dan 100 schepen biedt het bedrijf oplossingen voor de meest complexe projecten. DEME realiseerde in 2019 een omzet van 2,62 miljard euro. www.deme-group.com.

Over DENYS

DENYS is uitgegroeid tot een internationale bouwgroep met 2000 medewerkers en streeft naar organische groei. Het groeimodel is gefundeerd op drie pijlers : diversificatie, innovatie en internationalisatie. Innoveren doet Denys niet in één specialisme, maar als totaalbedrijf in meerdere disciplines: water, energie, mobiliteit, infrastructuur, restauratie, bouwkunde, speciale technieken en andere gespecialiseerde bouwtechnieken. In elk van die complementaire vakgebieden vestigt Denys zich als nichespeler en ontpopt het zich tot een wereldwijde referentie met hoge toegevoegde waarde. Om de gediversifieerde groei maximaal ruimte te geven, is Denys gestaag gaan bouwen aan internationale expansie. De wereld is het werkterrein van Denys, vooral binnen de markten van Infrastructuur, Water Works (complexe projecten in drinkwatervoorziening en waterzuivering) en hogedruktransportleidingen (energie). De Denys Group, een veelgevraagde partner voor de meest complexe bouwprojecten en infrastructuurwerken. www.denys.com

Over Franki Construct

Complexe civiele werken en oplossingen op maat bedenken op vlak van ontwerp, bouw, financiering en onderhoud is een kolfje naar de hand van Franki Construct. Het kan daarbij terugvallen op een grondige dossierkennis en tonnen ervaring. De A11 tussen Brugge en Knokke-Heist, de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal en de vernieuwing van de Ring rond Aalst zijn maar enkele van hun vele realisaties in de burgerlijke bouwkunde. Daarnaast bouwt Franki Construct stations met bijhorende spoorinfrastructuur en parkeergebouwen en heeft het tal van projecten in de (zware) industriebouw. Franki Construct maakt deel uit van Willemen Groep, met 2.400 medewerkers en een jaarlijkse omzet van om en bij de 850 miljoen euro één van de grootste familiale bouwgroepen in België. www.frankiconstruct.be.

Over Jan De Nul Group

Design. Build. Connect. Jan De Nul Group geeft vorm aan water en land. Wereldwijd. Van complexe diensten aan de offshore energie- en energietransitiesector, over grote bagger- en verdedigingswerken op de rand van water en land, tot uitdagende civiele en milieuwerken. Goed geïntegreerde competenties en investeringen leiden tot creatieve, duurzame en innovatieve oplossingen. Zo komt Jan De Nul Group tegemoet aan de wensen van de klant. Vandaag, maar ook morgen. www.jandenul.com.

Over Van Laere NV

Sinds de oprichting in 1938 is Van Laere uitgegroeid tot een stabiele, multidisciplinaire Antwerpse klasse 8-aannemer. Door een no-nonsensaanpak, gestoeld op een jarenlange expertise, klantgerichtheid, integriteit en teamgeest realiseert Van Laere projecten in zowel burgerlijke bouwkunde als scholen, van parkings tot utilitaire gebouwen en van residentiële tot kantoorgebouwen. Zo is Van Laere betrokken bij de bouw van de Sluis te Terneuzen en bouw van het project Zin in de Noordwijk te Brussel. Om toekomstige uitdagende projecten te realiseren zet Van Laere graag in op nieuwe technieken, duurzaamheid en circulariteit in de meest ruime zijn van het woord. www.vanlaere.be.

Over Willemen Infra

Als toonaangevende wegenbouwer en asfalt- en betonproducent met vier regionale vestigingen en verschillende asfaltplants, betoncentrales en recyclagesites, voert Willemen Infra infrastructuurwerken uit over het hele land. Gaande van het betonneren of asfalteren van snelwegen tot bestratings- en rioleringswerken. Ook in de (lucht)havensector en de petrochemie is het bedrijf sterk vertegenwoordigd. Voor Willemen Infra is kwaliteit en veiligheid essentieel, net als hun ecologische voetafdruk. Het bedrijf gaat voortdurend op zoek naar efficiëntere en duurzamere productiemethodes. De beton- en breekcentrales van Willemen Infra zijn verspreid over het ganse land en vormen bouwafval om tot COPRO-gekeurde puingranulaten, die herbruikbaar zijn in nieuwe wegen. Net als Franki Construct maakt Willemen Infra deel uit van de familiale Willemen Groep. www.willemeninfra.be.