BESIX is de eerste Belgische bouwonderneming die het BIM-certificaat niveau 2 behaalt

12 januari 2018

BESIX Contracting behaalde in december 2017 via haar Engineering-afdeling het BIM Level 2-certificaat van BSI Group, door te voldoen aan de eisen van de norm PAS 1192-2 (ontwerp en bouw).

Wij zijn bijzonder trots dat we deze certificering behaalden. Deze beloont de strategische visie en de voortdurende inspanningen die BESIX sinds 2010 aan de dag legt om Building Information Management intensief toe te passen bij tal van projecten. Deze certificering biedt BESIX aanzienlijke concurrentievoordelen, met name een versnelling van de aanbestedingsprocessen en verbeteringen op het vlak van risicobeheersing, veiligheid en productiviteit.

BESIX, groot in BIM

BIM staat voor “Building Information Modelling”. De term verwijst naar een geheel van methodes en technologieën die de ontwerp-, uitvoerings- en beheerfase van een bouwproject optimaliseren. BIM maakt van het gebouw een driedimensionaal model, dat alle relevante gegevens verenigt.

Voor BESIX is BIM de hoeksteen die de fysieke en digitale aspecten van de bouwwereld met elkaar verbindt. Sinds 2010 benutten we de nieuwe opportuniteiten die BIM in de sector creëert. We hebben een sterk team samengesteld dat al aan meer dan 70 aanbestedingen en projecten wereldwijd meewerkte. Deze geslaagde toepassing van BIM steunt op goed opgeleide professionals en geschikte ondersteunende technologie.

Vier maturiteitsniveaus

 BIM telt vier maturiteitsniveaus (van 0 tot 3) die zijn vastgelegd door de Government Construction Client Group (GCCG) in het Verenigd Koninkrijk. Niveau 2 is momenteel het hoogste niveau waarvoor certificering kan worden verkregen. Het wordt gedefinieerd als een coöperatieve werkomgeving waar 3D-modellen worden gedeeld en databases worden bijeengebracht. Dit samenwerkingsaspect geldt zowel voor de interne belanghebbenden als voor de externe partners (leveranciers, onderaannemers en klanten). Hoewel dit in het Verenigd Koninkrijk al sinds 2016 verplicht is in het kader van overheidsprojecten, is BESIX pas de eerste Belgische bouwonderneming (en de tweede in Europa) en de eerste hoofdaannemer in Europa die een BIM-certificaat van niveau 2 behaalt.

Momenteel bestaat er nog geen ISO-norm voor BIM (lees hieronder). Bijgevolg zijn de meeste BIM Level 2-certificeringen vandaag gebaseerd op een aantal normen die werden ontwikkeld door de BSI Group (Verenigd Koninkrijk). Na nauwe samenwerking met deze Groep, ontving BESIX onlangs de certificering door te voldoen aan de eisen van de norm PAS 1192-2, die de voorschriften beschrijft in verband met het informatiebeheer tijdens de ontwerp- en de bouwfasen.

Voordelen van de certificering

 De norm PAS 1192-2 is een internationale referentie voor BIM best practices, waardoor gecertificeerde bedrijven hun klanten de garantie kunnen geven dat ze volgens de strenge BIM-normen werken. Deze unieke certificering voor een Belgische bouwonderneming biedt belangrijke concurrentievoordelen. In de eerste plaats is ze gebaseerd op een norm die wereldwijd aanvaard wordt, zodat het voor de klant niet langer nodig is de BIM-competentie te onderzoeken. Hierdoor kunnen de aanbestedingsprocessen worden versneld, wat voor alle betrokken partijen een flinke besparing van tijd en geld oplevert. Naleving van de norm PAS 1192-2 leidt eveneens tot verbeteringen op het vlak van risicobeheersing, veiligheid en productiviteit. De certificering legt de basis voor de toekomstige normen ISO 19650-11 en 19650-22, waarvan de invoering gepland is na 2018. Tot slot, als finaal bewijs van het belang van de BIM Level 2-certificering voor BESIX, kreeg BESIX dankzij het certificaat de verantwoordelijkheid voor het deel PAS 1192-2 van het universiteitscertificaat voor “BIM, geïntegreerd ontwerp en beheer” dat georganiseerd wordt door de Ecole Polytechnique de Louvain, de Faculteit architectuur, architectuurtechnologie en stedenbouw van de UCL en de ECAM.

De volgende stappen voor BESIX bij de verdere ontwikkeling van BIM zijn:

  • De samenwerking tussen de twee Engineering-afdelingen van BESIX (in Brussel en Dubai) en met de filialen van de Groep versterken, om het gebruik van BIM Level 2 te veralgemenen binnen de Groep en kennisuitwisseling tussen de verschillende spelers te garanderen.
  • Zich verder als een belangrijke speler blijven positioneren op de markten waar de Groep actief is in het kader van de veralgemening van de BIM-praktijk, door deel te nemen aan symposia, werkgroepen en conferenties;
  • De partnerships met cruciale spelers (klanten, onderhoudsbeheerders van de bouwwerken, onderaannemers, academische sector, onderzoeksinstellingen, ....) versterken.