Baanbrekende groene energie voor Ajman

14 april 2022

BESIX Middle East kondigt met trots aan dat haar vlaggenschipproject Sludge-to-Energy in het emiraat Ajman de performantie- en betrouwbaarheidstesten succesvol heeft doorstaan. De installatie, ontworpen en gebouwd door BESIX Middle East voor Ajman Sewerage (Private) Company Limited (ASPCL), transformeert zuiveringsslib - wat vroeger als afval werd beschouwd - in een waardevolle bron van duurzame energie.

De installatie, de eerste in haar soort in de VAE, maakt de productie ter plaatse mogelijk van groene energie die tot 50% van het elektriciteitsverbruik dekt van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van ASPCL in Al Jurf. De installatie bestaat uit twee stroomgeneratoren met een gecombineerde capaciteit van 2,4 MW, wat overeenkomt met het energieverbruik van 2.000 huishoudens in de Verenigde Arabische Emiraten.

Sinds 2002 speelt ASPCL een centrale rol in het beheer van het afvalwater van het Emiraat van Ajman. De onderneming zuivert momenteel 120.000.000 liter afvalwater per dag, wat overeenkomt met de dagelijkse rioolwaterstroom van Ajman.

Een circulaire, ecologische en kostenbesparende oplossing

Zuiveringsslib is een restproduct van de biologische afvalwaterbehandeling, dat in het verleden door rioolwaterzuiveringsinstallaties werd gestort op traditionele stortplaatsen. De Ajman Sludge-to-Energy-installatie vergist het slib om biogas te produceren, dat vervolgens wordt gebruikt om warmte en elektriciteit op te wekken die in de afvalwaterzuiveringsinstallatie zelf worden gebruikt.

Deze oplossing heeft voordelen voor het milieu. Het vergistingsproces vermindert niet alleen aanzienlijk de slibhoeveelheden, maar voorkomt ook de ongecontroleerde gisting van ongestabiliseerd slib waarbij grote hoeveelheden broeikasgassen vrijkomen, stankoverlast wordt veroorzaakt en een potentieel risico voor de volksgezondheid ontstaat.

Bovendien effent de installatie de weg voor verdere milieuverbeteringen, zoals de invoering van slibdroging op zonne-energie en het gebruik van olie en vet uit vetafscheiders van restaurants om het elektriciteitsproductiepotentieel van de installatie te verhogen.

Ontwerp, bouw, ingebruikname

Het contract voor het ontwerp en de bouw van de Sludge-to-Energy-installatie werd in 2019 door ASPCL toegekend aan BESIX Group, en de bouw ging door tijdens de hele Covid-19-periode. Dit vereiste een hoge mate van creativiteit en flexibiliteit van het projectteam en een naadloze samenwerking tussen alle belanghebbenden, met inbegrip van de elektriciteitsleverancier van de lokale overheid EWA (Etihad Water & Electricity).

Dit is het derde Sludge-to-Energy-project dat BESIX in amper vijf jaar tijd met succes heeft opgestart. In Nederland heeft BESIX met succes gelijkaardige systemen voor biogasproductie en energierecuperatie geïmplementeerd, waaronder 100% energieneutrale installaties.

In overeenstemming met de strategie van de VAE en de Europese normen

De Ajman Sludge-to-Energy-installatie is volledig afgestemd op de strategische milieu- en energiedoelstellingen van de federale regering van de VAE, in het bijzonder de UAE Green Agenda 2015-2030 en het UAE Net Zero-programma, een strategisch initiatief onder leiding van het ministerie van Klimaatverandering en Milieu om tegen 2050 een netto-uitstoot van nul te bereiken.

Het project voldoet aan de relevante Europese veiligheidsvoorschriften voor biogasinstallaties en de emissies voldoen aan de strenge TA Luft-normen, de Duitse regelgeving inzake luchtverontreiniging.