BESIX Group, BWI en EOR ondertekenen overeenkomst eerlijke werkomstandigheden

14 december 2017

Op donderdag 14 december 2017 hebben Rik Vandenberghe, CEO van BESIX Group, en Geert Aelbrecht, Chief HR Officer van BESIX Group, een internationale kaderovereenkomst voor eerlijke werkomstandigheden ondertekend met Ambet Yuson, General Secretary van Building & Wood Workers’ International (BWI) en Guy Winandy, Secretaris van de Europese ondernemingsraad (EOR) van BESIX Group.

De bedoeling van deze overeenkomst is het welzijn van alle bedienden en arbeiders die tewerkgesteld zijn bij BESIX Group te bevorderen en te beschermen. Dit weerspiegelt duidelijk het belang dat BESIX Group hecht aan eerlijke werkomstandigheden voor haar bedienden en arbeiders ongeacht leeftijd, arbeidsongeschiktheid, gender, echtelijke staat en huwelijkscontract, zwangerschap en moederschap, ras, religie, politieke gezindheid of geloof. De overeenkomst is gebaseerd op een groot aantal internationale arbeidsnormen zoals de Fundamentele Conventies van de IAO en andere instrumenten ter bescherming van de mensenrechten*.

Volgend op het doel van de Groep om te excelleren in het creëren van duurzame oplossingen voor een betere wereld, gaat deze overeenkomst verder dan andere voorgaande internationale verdragen. De overeenkomst zal worden nageleefd door alle activiteiten van BESIX Group, en dit wereldwijd, alsook door alle onderaannemers en leveranciers, zoals ook al eerder bepaald in de Gedragscode van BESIX Group, opgesteld in maart 2014.  Er zal over de naleving van de overeenkomst gewaakt worden door een referentiegroep opgemaakt uit leden van BESIX Group, BWI, de Europese Ondernemingsraad (EOR) en de relevante BWI-filialen in België.

 

Rik Vandenberghe, CEO BESIX Group: “BESIX Group zet zich al sinds 1909 in om de best mogelijke werkomstandigheden te creëren voor haar werknemers, zowel op de werf als op kantoor. Wij voldoen niet alleen aan de bestaande nationale en internationale wetgeving, maar we nemen ook bijkomende maatregelen om onze acties kracht bij te zetten. Enkele jaren geleden hebben wij ons engagement voor de mensenrechten en welzijn op het werk vastgelegd in onze interne Gedragscode. Door deze overeenkomst te ondertekenen willen we nu ook aan de buitenwereld tonen dat wij ons inzetten voor de bescherming en bevordering van de mensenrechten.  Wij zijn van mening dat we zo verandering kunnen teweegbrengen en een positieve impact kunnen hebben op het leven van onze werknemers, onze gemeenschappen en de samenleving als geheel.

Geert Aelbrecht, Chief Human Resources Officer: “Onze werknemers komen op de eerste plaats. Hun welzijn is een belangrijke prioriteit bij alles wat we doen: in ons rekruteringsproces en in onze inspanningen om te zorgen voor optimale werk- en leefomstandigheden voor ons personeel en dat van onze onderaannemers. Ons engagement in deze overeenkomst gaat over veel meer dan alleen woorden. Het is de basis van hoe we zaken willen doen en van ons continu streven naar verbetering. Wij willen iedereen betrekken bij de uitvoering en naleving van deze kaderovereenkomst: van het topmanagement tot het lokaal management, van de arbeiders en hun vertegenwoordigers tot de verantwoordelijken voor gezondheid en veiligheid.”

General Secretary van BWI Ambet Yuson zegt: “Deze overeenkomst heeft tot doel bouwarbeiders in staat te stellen volledig op te komen voor hun rechten, een toekomst voor zichzelf op te bouwen en waardig werk en een waardig leven te eisen.  Wij kijken ernaar uit om met BESIX Group samen te werken op basis van deze gedeelde waarden en opvattingen.” 

Guy Winandy, Secretaris van de Europese ondernemingsraad (EOR) van BESIX Group: “Wij verwelkomen deze uitgebreide internationale kaderovereenkomst. Wij zijn verheugd dat de Europese ondernemingsraad via sociaal overleg de aanzet kon geven tot de ondertekening van deze overeenkomst gebaseerd op internationale normen die niet alleen toepasselijk zijn voor Europa maar ook voor de rest van de wereld. Wij zullen op onze vergaderingen regelmatig verslag uitbrengen over de vooruitgang die we boeken bij de uitvoering van deze overeenkomst.”

 

*Zoals de VN-principes voor bedrijfsleven en mensenrechten, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de Driepartijenverklaring betreffende de beginselen in verband met multinationale ondernemingen en het sociaal beleid van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de Verklaring van de IAO inzake de fundamentele rechten en principes op het werk.

Deel op: