BESIX finaliseert bouw van de 4de sluis van Lanaye

13 november 2015

Sinds juni 2011 staat BESIX in voor de realisatie van de 4de sluis van Ternaaien, inclusief aanverwante werken, vandaag officieel ingehuldigd door Koning Filip.

Vrijdag 13 november 2015 — Ternaaien, 13 november 2015. Sinds juni 2011 staat BESIX in voor de realisatie van de 4de sluis van Ternaaien, inclusief aanverwante werken, vandaag officieel ingehuldigd door Koning Filip. Het sluizencomplex van Ternaaien is een strategisch kruispunt voor het verkeer langs de Europese waterwegen : gesitueerd langs de grens van België en Nederland, is het een verplichte doorgangsroute tussen de Belgische en Franse bevaarbare waterwegen en Nederland, Duitsland en Centraal-Europa.

De 4de sluis van Ternaaien heeft een lengte van 225 meter, is 25 meter breed en heeft een verval van 14 meter. Dankzij deze sluis kunnen konvooien tot 9000 ton de doortocht maken: de drie eerste sluizen van het complex hadden namelijk hun verzadigingspunt bereikt als gevolg van de toegenomen verkeersdrukte en lieten slechts konvooien tot 2000 ton toe. 

Voor deze bouwwerf werden gedurende 4 jaar gigantische middelen en mankracht ingezet, waarbij een beroep werd gedaan op het vakmanschap van verschillende onderaannemers uit de provincie Luik. Voor deze werken moest 220 000 m3 beton ter plaatse worden geproduceerd, grotendeels vervaardigd op basis van grindwinning uit de Maas tijdens de gigantische grondwerken van in totaal 1 300 000 m³ (uitgraving en ophoging). In totaal werd ruim 15 000 ton wapeningsstaal verwerkt en het geheel vergde 200 000 m² aan bekistingen. 

BESIX, die kan terugvallen op een uitgebreide ervaring in grote projecten van burgerlijke bouwkunde in binnen- en buitenland, heeft de realisatie van dit project in goede banen geleid en opgeleverd binnen de vooropgestelde termijn. Naast de uitvoering van de werken aan de 4e sluis stond BESIX via haar afdeling BESIX Sanotec eveneens in voor de elektromechanische uitrusting van de sluis en het bijhorende pompstation en de hydro-elektrische centrale.